Een Kind Is Ons Geboren Een Zoon Is Ons Gegeven

Een Kind Is Ons Geboren Een Zoon Is Ons Gegeven. Deze namen zal hij dragen: Groot is zijn heerschappij aan de vrede zal geen einde komen.

Ecard Gezegend Kerstfeest Isaiah 96 Want een Kind is ons geboren, een
Ecard Gezegend Kerstfeest Isaiah 96 Want een Kind is ons geboren, een from www.pinterest.com

C csus4/f wonderbare raadsman, dm am g dm am g am g am g am goddelijk held, eeuwige vader, vredevorst. De heerschappij rust op zijn schouders. 9:5.' terugkijkend op de periode in het donkere afrika, spraken de woorden uit jesaja 9, mij bijzonder aan.

Deze Namen Zal Hij Dragen:

‘een kind is ons geboren’ over de plaats van het kind in het nt. Een zoon is ons gegeven. Ieder kind is bijzonder, maar dit kind zou uniek zijn!

Want Er Is Een Kind Geboren:

En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke god, vader der eeuwigheid, vredevorst; Wat een bijzonder jaar hebben we weer achter ons liggen. We bereiden ons voor op het kerstfeest.

'Want Een Kind Is Ons Geboren, Een Zoon Is Ons Gegeven, En De Heerschappij Is Op Zijn Schouder;

Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. 1 meditatie een wonderlijk geboortebericht want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.

Want Een Kind Is Ons Geboren, Een Zoon Is Ons Gegeven, En De Heerschappij Rust Op Zijn Schouder En Men Noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De geboorte van een kind is een grootse gelegenheid. Vervolgens wordt op dezelfde melodie als ‘kind ons geboren’ door allen gezongen: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder.

De Redactie Van Lieteboek 2013 Heeft De Friese Vertaling Gemaakt:

Zondag 15 december, den haag Een jaar waarin blijdschap, teleurstellingen en hoop elkaar afwisselden. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst.

Share This Post